บริษัท วลัยไบโอคอนโทรล คว้าชนะเลิศ “ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี”จากสมาคมบ่มเพาะธุรกิจแห่งเอเชีย

บริษัท วลัยไบโอคอนโทรล คว้าชนะเลิศ “ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี”จากสมาคมบ่มเพาะธุรกิจแห่งเอเชีย

บริษัท วลัยไบโอคอนโทรล คว้าชนะเลิศ "ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี"จากสมาคมบ่มเพาะธุรกิจแห่งเอเชีย

บริษัท วลัยไบโอคอนโทรล จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ชีวภัณฑ์เกษตร โดยมี รศ.ดร. วาริน อินทนา สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นที่ปรึกษา คว้ารางวัลชนะเลิศระดับนานาชาติ “ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี “AABI torch Entrepreneur Awards for “TECHNOLOGY TRANSFER” model จากสมาคมบ่มเพาะธุรกิจแห่งเอเชีย เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน โดย รางวัลดังกล่าวสะท้อนความสำเร็จของโมเดลการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกิดจากงานวิจัยไปสู่บริษัทจัดตั้งใหม่อย่างชัดเจน โดยก่อนหน้านี้ บริษัทได้รับรางวัลด้าน TECHNOLOGY TRANSFER จากสมาคมบ่มเพาะธุรกิจประเทศไทยแล้วด้วย
อ้างอิง : https://www.wu.ac.th/th/news/22323

Scroll to Top