เปิดรับข้อเสนอโครงการทุน Research Gap Fund ปี 2564 (รอบที่ 2)

โครงการเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (รอบที่ 2)

(Research Gap Fund ประจำปี 2564)

รับสมัครวันนี้ ถึง วันที่ 24 มกราคม 2565

ส่งข้อเสนอโครงการได้ที่
คุณกัตติกา แพรกทอง (ปอร์)
ตึกอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( ชั้น 1 โซน B )
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
*และส่งไฟล์ได้ที่อีเมล
kattika.pr@wu.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณกัตติกา แพรกทอง
0 7567 2927 , 3575

รายละเอียดโครงการ

Scroll to Top