รูปกิจกรรม 5ส Green

กิจกรรม Be Happy and Fun with "5s"

ประจำปีงบประมาน 2565

กิจกรรม สายลับจับได้ตรวจนะ "5s"

เพื่อกระตุ่นให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม 5ส

กิจกรรม สิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักษ์ "5s"

เพื่อกระตุ่นให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการดูแลหน่วยงานร่วมกัน

ภาพมอบรางวัล

Scroll to Top