ทุนต่อยอดงานวิจัย


08 เม.ย

ประกาศผลข้อเสนอโครงการสนับสนุนทุนวิจัย แผนงานยกระดับงานวิจัยขั้นสูงสู่ภาคอุตสาหกรรม(Deep Tech to Industry Convergence)

จากที่สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการ …

อ่านต่อ…


29 พ.ค

ประกาศผลการตัดสินข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนสนับสนุนงานวิจัย “โครงการ IP Audit” (ครั้งที่ 2 )

ด้วยสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี  อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ได้จัดกิจกรรมประเมินทรัพย์สินทางปัญญา/ผลงานวิจัย(IP Audit)  …

อ่านต่อ…


13 พ.ค

หมดเขต

เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนสนับสนุนงานวิจัย “โครงการ IP Audit”(รอบที่2)

ด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนสนับสนุนงานวิจัย  “โครงการ IP Audit”(รอบที่2)   โดยมีงบประมาณสนับสนุน 50,000 …

อ่านต่อ…


22 เม.ย

ประกาศผลการตัดสินข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนสนับสนุนงานวิจัย “โครงการ IP Audit” (ครั้งที่ 1 )

ด้วยสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี  อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ได้จัดกิจกรรมประเมินทรัพย์สินทางปัญญา/ผลงานวิจัย(IP Audit)  …

อ่านต่อ…


21 มี.ค

หมดเขต

เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนสนับสนุนงานวิจัย “โครงการ IP Audit” (รอบที่1)

ด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนสนับสนุนงานวิจัย  “โครงการ IP Audit”   ”   โดยมีงบประมาณสนับสนุน 50,000 บาท/งานวิจัย …

อ่านต่อ…


07 ก.พ

หมดเขต

เปิดรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนทุนวิจัย แผนงานยกระดับงานวิจัยขั้นสูงสู่ภาคอุตสาหกรรม(Deep Tech to Industry Convergence)

ด้วยสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี  อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   เปิดรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนทุนวิจัย …

อ่านต่อ…