English EN Thai TH

แบบประเมินความพึงพอใจ TLO

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของเราให้ดียิ่งขึ้น

บริการให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา การยื่นคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคเอกชน การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา

กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี

กฎระเบียบทรัพย์สินทางปัญญาของ มวล.

ตัวอย่างทรัพย์สินทางปัญญาของ มวล.

รับถ่ายทอดเทคโนโลยีของ มวล.

หน่วยงานสนับสนุน