แบบประเมินความพึงพอใจ TLO

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของเราให้ดียิ่งขึ้น

บริการให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา การยื่นคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคเอกชน การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา

กระบวนการจดทะเบียนสิทธิบัตร

ตัวอย่างทรัพย์สินทางปัญญาของ มวล.

กฎระเบียบทรัพย์สินทางปัญญาของ มวล.

รับถ่ายทอดเทคโนโลยีของ มวล.

ข่าวสาร

ข่าวสาร

🏆🏆ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย“แผนงานยกระดับเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม(Technology to Industry Convergence)”🏆🏆

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโน

Read More »
ข่าวสาร

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอบรม”กระบวนการคิดเชิงออกแบบและการเขียนโมเดลธุรกิจ เพื่อต่อยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย์ (Design Thinking and business Model Innovation)”

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมก

Read More »

หน่วยงานสนับสนุน