นักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเลือกจากอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ ให้เป็น 1 ใน 10 ทีมตัวแทนจากมหาวิทยาลัย เข้าร่วมการแข่งขัน Startup Thailand League 2019 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 20-21 เมษายนที่ผ่านมา โดยหลังจบการแข่งขันสนามภาคใต้ ทีมนักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง คว้าโล่และเงินรางวัล 20,000 บาท

Sean Pastorfide, Chelsea Yimaye และ Tachi Wangmo นักศึกษาชั้นปีที่หนึ่ง วิทยาลัยนานาชาติ ได้เสนอผลงาน “Errund” ซึ่งมีที่มาจาก Run for errands อันหมายถึงการไปทำธุระ(ให้) “Errund” เป็นโครงการแอพพลิเคชั่นบนมือถือสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานเล็กๆ แต่ไม่สามารถทำได้เนื่องมาจากข้อจำกัดต่างๆ เช่น ไม่มีเวลา หรือการคมนาคมขนส่งที่ไม่เอื้ออำนวย โดยผู้ที่ต้องการให้คนไปทำธุระให้ หรือ “seeker” สามารถโพสต์งานผ่านแอพพลิเคชั่นนี้เพื่อหา “runners” หรือนักวิ่ง Errand ซึ่งเป็นผู้คนในบริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่ต้องการให้ไปทำธุระให้ เมื่อผู้รับทำธุระแทนให้เห็นโพสต์และตอบสนองกลับไปที่บุคคลที่ต้องการให้ทำธุระ ก็จะมีการตกลงราคาค่าทำงานกัน เรียกได้ว่าเป็นอีกช่องทางอำนวยความสะดวกที่เหมาะกับรูปแบบการใช้ชีวิตในปัจจุบัน ทั้งยังเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของชุมชนที่นอกเหนือไปกว่าความผูกพันในรูปแบบลูกค้าและนักธุรกิจ ขณะเดียวกัน ผู้นำเสนอแอพพลิเคชั่นยังให้ความสำคัญในเรื่องการลดโลกร้อน ด้วยการใช้งานแอพพลิเคชั่นนี้จะทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงจากการเดินทางน้อยลง เพราะคนคนหนึ่งสามารถเดินทางไปทำงานในพื้นที่เดียวกันได้มากกว่าหนึ่งงาน เป็นการลดปัจจัยที่ก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจกลงได้อีกทางหนึ่ง

หลังจากนี้ ทีม “Errund” จากวิทยาลัยนานาชาติ และทีมนักศึกษาสตาร์ทอัพของ ม.วลัยลักษณ์ รวม 4 ทีม จะได้รับเงินสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อนำไปต่อยอดไอเดียออกมาเป็นผลงานต้นแบบสำหรับ Demo Day และนำเสนอผลงานต้นแบบของผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าวออกจัดแสดงในระดับประเทศที่งาน STARTUP Thailand 2019 ปลายเดือนกรกฎาคม2562

ข่าว https://intranet.wu.ac.th/th/detail/15859

ข่าว https://intranet.wu.ac.th/th/detail/15842

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20-21 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา อุทยานวิทย์ฯ ได้ส่งทีมนักศึกษาสตาร์ทอัพของ ม.วลัยลักษณ์ จำนวน 10 ทีม เข้าร่วมการแข่งขัน Startup Thailand League 2019 (ภาคใต้) ซึ่งจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีทีมผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศทั้งสิ้น 68 ทีม มีทีมผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 18 ทีม ผลปรากฏว่า ทีมสตาร์ทอัพ จาก ม.วลัยลักษณ์ จำนวน 4 ทีม ผ่านการคัดเลือก ประกอบด้วย

1) ทีม Errund สมาชิกภายในทีมประกอบด้วย Mr. Sean Glenn M. Pastorfide (B.B.A. Logistics) Miss. Chelsea Maiyah Yimaye (B.B.A. Logistics) Miss. Tashi Wangmo (International Law) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยนานาชาติ เจ้าของผลงาน แอพพลิเคชันมือถือสำหรับผู้ที่ต้องการฝากซื้อของหรือทำธุระต่างๆ แต่ไม่มีเวลา สามารถโพสต์เพื่อหาคนที่อยู่ใกล้เคียงไปซื้อหรือทำธุระแทนได้ โดยผู้รับออเดอร์ก็สามารถมีรายได้พิเศษจากแพลตฟอร์มนี้

2)ทีม PL-Config สมาชิกประกอบด้วย นายวชิรดล เพิ่มคำ นายรฐนนท์ บัวขาว และนายจตุพร เพชรอยู่ นักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร เจ้าของระบบในการแก้ไขปัญหารบกวนในการส่งสัญญาณโทรศัพท์ ซึ่งจะทำให้การส่งสัญญาณมีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดกำลังไฟฟ้าในการส่งสัญญาณ ผู้ใช้บริการเครือข่ายมือถือสามารถใช้สัญญาณที่เสถียรและเร็วขึ้น

3) ทีม AMRA สมาชิกคือ นางสาวกวินญ์ศยา ภูกันหา และนางสาวกนกนาถ ลั่นทอง นักศึกษาสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ชุดตรวจโรค Melioid ที่ใช้เวลาตรวจที่รวดเร็วขึ้นใช้เวลาเพียง 2 – 3 ชั่วโมง และสามารถอ่านผลได้ด้วยตาเปล่า ซึ่งทำให้แพทย์สามารถจ่ายยาให้ผู้ป่วยได้ถูกต้องและทันถ่วงที

4) ทีม C-Cash สมาชิก คือ นายกิตติภพ สมพืช และนางสาวนูรีดา บูเกะมาตี นักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร เจ้าของผลงาน ระบบบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและสถาบันการเงินแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการเงินและระบบบัญชี ลดปัญหาความผิดพลาดของข้อมูลและการโกง

ทั้งนี้ ทีม Errund ยังสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับโล่รางวัล และเงินรางวัลจำนวน 20,000 บาท และทีมนักศึกษาสตาร์ทอัพของ ม.วลัยลักษณ์ ทั้ง 4 ทีม ได้รับเงินสนับสนุนในการต่อยอดไอเดีย ทีมละ 50,000 บาท และจะมีการนำเสนอผลงานต้นแบบผลิตภัณฑ์(ออกบูท) ในงาน STARTUP Thailand League ระดับประเทศ ประจำปี 2562 ในงาน STARTUP Thailand 2019 พร้อมโอกาสต่อยอดธุรกิจเชิงพาณิชย์ ที่จะจัดขึ้นช่วงปลายเดือนกรกฎาคม นี้