Business brotherhood

โปรแกรมบ่มเพาะสตาร์ทอัพที่พร้อมเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยมีบริษัทใหญ่เป็นพี่เลี้ยง มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนา นิสิต นักศึกษา ให้มีความพร้อมในการร่วมมือกับภาคเอกชน และใช้ทรัพยากรที่มีในมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สำหรับการทำสตาร์ทอัพอย่างมีประสิทธิภาพ

Application Criteria

English Proficiency

สมาชิกในกลุ่มอย่างน้อย 1 คนจะต้องมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี

Start-up Experience

อย่างน้อยต้องมีสมาชิกในกลุ่ม 1 คนที่เคยผ่านหรือมีประสบการณ์ด้านสตาร์ทอัพมาก่อน

Program Commitment

มีความพร้อมในการเข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะและยินดีเข้าร่วมกิจกรรมที่เราจัดสม่ำเสมอ

Deadline

มีความชัดเจนตามโจทย์การพัฒนาและความเป็นไปได้ในระยะเวลาที่กำหนด

Unique Selling Point

สามารถบอกถึงจุดเด่นของสินค้า/บริการ ที่แตกต่างจากคู่แข่ง

Market Feasibility

มีข้อมูลเบื้องต้นที่โดดเด่นและมีศักยภาพทางการตลาด

Team Members

สมาชิกกลุ่มผู้ก่อตั้งมีจำนวน 3-5 คน

Business Canvas

มีแผนธุรกิจโดยย่อ

WU Student or Alumni

สมาชิกในกลุ่มจะต้องมีนักศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มหาวิทยาลัยใดก็ได้แต่ต้องมีนักศึกษาสถาบันฯ อย่างน้อย 1 คน หรือเป็นศิษย์เก่าสถาบันฯที่จบระหว่างปี 2557-2562

Prototype Ready

มีความพร้อมในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหรือมีPrototype ของสินค้า/บริการ (หากเป็นในรูปแบบของดิจิทัล แพลทฟอร์ม อย่างน้อยต้องมี User Experience และ User Interface เบื้องต้น)

Opportunities Aboard

สามารถเข้าแข่งขันต่อในรับประเทศใน เครือข่าย WEDA โดยคณะผู้จัดงานจะแจ้งให้ทราบภายหลัง (ผู้ชนะในบางสนามจะได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานต่างประเทศ)

Free of Charge

ไม่มีค่าใช้จ่าย

Total Funding for All Projects

รวมกันกว่า 1 ล้านบาท

Certification

ประกาศนียบัตรเมื่อจบโครงการ

Perks & Benefits

Co-Working Space

สามารถ เข้าใช้งาน WU Co-Working Space ตึกนวัตกรรม Zone B ได้ฟรีตลอดโปรแกรม

Business

Focused Industry

Green Innovation

Food Innovation

Agricultural Innovation

Creative & Design Innovation

Digital Platform

Startup
TEAM
2019

Previous slide
Next slide

Program Details

Incubation Program

ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – สิงหาคม สำหรับทีมที่ได้รับการคัดเลือก 10 ทีม

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ พิจารณาจาก Proposal

เตรียมความพร้อมและปรับไอเดียทางธุรกิจ (Workshop Lean Canvas & Service Design) ให้พร้อมสำหรับการนำเสนอ

กิจกรรมนำเสนอแผนธุรกิจ (Pitching) เพื่อคัดเลือก 5 ทีม เข้าร่วมโครงการรับคำแนะนำจากพี่เลี้ยง

ลงพื้นที่สำรวจตลาด (Market Validation)

ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

นำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Prototype) ทดลองกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

กิจกรรมเข้ารับคำปรึกษาทางธุรกิจ จากพี่เลี้ยง Mentor

ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา การพัฒนาโมเดลทางธุรกิจ และการทดสอบโมเดลทางธุรกิจ

ลงพื้นที่สำรวจตลาด (Market Validation) ทดสอบโมเดลทางธุรกิจ

กิจกรรมเข้ารับคำปรึกษาทางธุรกิจ จากพี่เลี้ยง Mentor

ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา (Consult) การเงินสำหรับผู้ประกอบการ และการจัดหาเงินทุน

ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา (Consult) ทักษะการนำเสนอเพื่อระดมทุน และการเจรจาต่อรองสำหรับนักธุรกิจ

เข้าร่วมโครงการดูงานบริษัท Startup ที่ประสบความสำเร็จ

กิจกรรมเข้ารับคำปรึกษาทางธุรกิจ จากพี่เลี้ยง Mentor

Final Booster

เดือนพฤษภาคม – กันยายน 

กิจกรรมพบปะพูดคุยกับบริษัทเอกชนและกิจการขนาดใหญ่ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ขยายฐานลูกค้า และเชื่อมต่อเครือข่ายทางด้านธุรกิจ

กิจกรรมพบปะพูดคุยกับบริษัทเอกชนและกิจการขนาดใหญ่ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ขยายฐานลูกค้า และเชื่อมต่อเครือข่ายทางด้านธุรกิจ

กิจกรรม Demo Day ออกบูทแสดงผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมให้เกิด Startup Community ในมหาวิทยาลัยและจังหวัด

Our Big Brothers

2019 – 2020

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส เป็นบริษัทมหาชนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของไทย เป็นผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่ใหญ่ที่สุดของประเทศตามจำนวนผู้ใช้งาน มีสถานะเป็นบริษัทในเครือของอินทัช โฮลดิ้งส์ โดยเอไอเอสถือเป็นบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงเป็นอันดับสองในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Ready To Make a Real Change? Let’s Build Things Together!

Walailak Connect
2019

Gallery

บรรยากาศงาน “Walailak Connect 2019” วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ อาคารนวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าฯ จ.นครศรีธรรมราช ท่านอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ และคณะผู้บริหารจาก AIS มาร่วมงานในครั้งนี้ ภายในงานได้มีการประกวดไอเดียจากน้องๆนักศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 8 ทีม และการ Demo ของผู้ประกอบการ Startup โครงการ Business Brotherhood จำนวน 6 ทีม #WEDA #StartupWalailak #WUSTP #AIS