SERVICE PRICE

โครงสร้างบรรจุภัณฑ์

 • โครงสร้างใหม่ (บรรจุภัณฑ์+โลโก้) 5,000 บาท
 • โครงสร้างใหม่ (บรรจุภัณฑ์) 3,500 บาท

การถ่ายภาพ

 • ShutterStock 500 บาท
 • มีอุปกรณ์ประกอบ 1,500 บาท
 • ไม่มีอุปกรณ์ประกอบ 1,000 บาท

Infographic

 • 3 ขั้นตอน 500 บาท

สมุด/หนังสือ

 • หน้า-หลัง 500 บาท
 • Run 1 หน้า 300 บาท
 • Run 2 หน้า 500 บาท

แบคดรอป โรลอัพ

 • 1 หน้า 500 บาท

โรลอัพ

 • 2 หน้า 500 บาท

Banner

 • 1 หน้า 250 บาท

กราฟฟิกบรรจุภัณฑ์

 • ถุงพิมพ์ 2 ด้าน 1,500 บาท
 • สายคาด 4 ด้าน 1,500 บาท
 • Sticker 1 ด้าน 1,000 บาท
 • Tag 1 ด้าน 300 บาท
 • Tag 2 ด้าน 500 บาท

Poster/Vinyl

 • 1 หน้า 500 บาท

นามบัตร

 • นามบัตร 1 หน้า 300 บาท
 • นามบัตร 2 หน้า 400 บาท

Brochure/ใบปลิว

 • 2 หน้า 800 บาท
 • แบบมีพับ 2 ด้าน 1,000 บาท

LOGO

 • เครื่องหมายการค้า Standard 3,500 บาท
 • Quality Mark 500 บาท

ออกแบบเว็บไซต์

 • พิจารณาตามความซับซ้อนของชิ้นงาน 30,000-100,000 บาท

*หมายเหตุ

 • กรณีเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้ส่วนลด  10 %
 • กรณีเป็นผู้ประกอบการภายใต้การสนับสนุนของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือเป็นเจ้าหน้าที่อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ส่วนลด 20 %
 • ค่าบริการตามประกาศนี้จะเป็นค่าบริการออกแบบเท่านั้น หากผู้ใช้บริการมีความประสงค์นอกเหนือจากประกาศนี้ให้ตกลงกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีไป