ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ

Walailak Business Incubation Center, WIC

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เราสนับสนุนในการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ และสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรามีบริการสำหรับผู้ประกอบการตั้งแต่เริ่มต้นไอเดีย (Idea State) พัฒนาสินค้าต้นแบบ (R&D) นำสินค้าทดสอบตลาด (Market Validation) จนสามารถนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดได้จริง นอกจากนี้เรายังมีผู้เชียวชาญเฉพาะด้าน มีเครือข่ายนักธุรกิจในพื้นที่ มีบริการเชื่อมโยงแหล่งทุนจากภาครัฐ และมีพื้นที่สำนักงานให้กับผู้ประกอบการใหม่

เราสนับสนุนในการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ และสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรามีบริการสำหรับผู้ประกอบการตั้งแต่เริ่มต้นไอเดีย (Idea State) พัฒนาสินค้าต้นแบบ (R&D) นำสินค้าทดสอบตลาด (Market Validation) จนสามารถนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดได้จริง นอกจากนี้เรายังมีผู้เชียวชาญเฉพาะด้าน มีเครือข่ายนักธุรกิจในพื้นที่ มีบริการเชื่อมโยงแหล่งทุนจากภาครัฐ และมีพื้นที่สำนักงานให้กับผู้ประกอบการใหม่

ติดตามข้อมูลข่าวสาร และเข้าถึงบริการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจทางไลน์

1. หลักสูตรอบรมและสัมมนา จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ด้านการประกอบการ การวางแผนการตลาด บัญชีและการเงิน กฎหมายและการจดทะเบียนทางธุรกิจ
2. เครือข่ายผู้ประกอบการ ในระดับจังหวัด และ ระดับประเทศ
3. ที่ปรึกษาทางธุรกิจ และ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
4. ที่ตั้งสำนักงาน ห้องประชุม และ Internet ความเร็วสูง ในพื้นที่ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5. นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
6. ห้องปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7. แหล่งทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

สิ่งที่คุณจะได้รับเมื่อเข้าร่วม
โครงการกับเรา

หลักสูตรอบรมและสัมมนา

จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ด้านการประกอบการ การวางแผนการตลาด บัญชีและการเงิน กฎหมายและการจดทะเบียนทางธุรกิจ

หลักสูตรอบรมและสัมมนา

จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ด้านการประกอบการ การวางแผนการตลาด บัญชีและการเงิน กฎหมายและการจดทะเบียนทางธุรกิจ

เครือข่ายผู้ประกอบการ

เครือข่ายผู้ประกอบการ ในระดับจังหวัดนครศรีธรรมราชและระดับประเทศ

เครือข่ายผู้ประกอบการ

เครือข่ายผู้ประกอบการ ในระดับจังหวัดนครศรีธรรมราชและระดับประเทศ

ที่ปรึกษาทางธุรกิจ

มีที่ปรึกษาทางธุรกิจ และ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ที่ปรึกษาทางธุรกิจ

มีที่ปรึกษาทางธุรกิจ และ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

สำนักงาน และ ห้องประชุม

พร้อม Internet ความเร็วสูง ในพื้นที่ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักงาน และ ห้องประชุม

พร้อม Internet ความเร็วสูง ในพื้นที่ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ

มีนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ

มีนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

ห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

แหล่งทุนสนับสนุน

แหล่งทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

แหล่งทุนสนับสนุน

แหล่งทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ

ไอที
0
อาหารแปรรูป
0
เครื่องสำอาง
0
สินค้าทางการเกษตร
0
ผัก ผลไม้แปรรูป
0
สมุนไพร
0
รวมทั้งหมด
0

ติดตามข่าวสาร

สามารถติดตามข่าวสาร และข่าวเปิดรับสมัครโครงการต่าง ๆ ได้ทางเพจ facebook page

หน่วยงานพันธมิตร

หน่วยงานพันธมิตร

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ

Walailak Business Incubation Center, WIC

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ชั้น1 (โซน A และ B)

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160

Tel : 0-7567-3579

ติดต่อเราแอดไลน์หรือสแกน QR Code ได้ที่นี่

เพิ่มเพื่อน

สิ่งที่คุณจะได้รับเมื่อเข้าร่วมโครงการกับเรา