รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี มวล.

เทคโนโลยีของ มวล.

ขั้นตอนการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี

ผู้ประกอบการค้นหาเทคโนโลยีของ มวล.


คลิก ที่นี่

กรอกแบบฟอร์ม “แจ้งความประสงค์ขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี”


แบบฟอร์ม แจ้งความประสงค์

เจ้าหน้าที่ TLO ติดต่อกลับผู้ประกอบการ

ผู้ประกอบการเข้าพบ / พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ TLO


กรอกแบบฟอร์ม TLO-02

ผู้ประกอบการ + นักวิจัย + เจ้าหน้าที่ TLO พูดคุยร่วมกัน


กรอกแบบฟอร์ม TLO-03

เจ้าหน้าที่ TLO ส่งแบบฟอร์ม TLO-03 ให้นักวิจัยพิจารณา


กรอกแบบฟอร์ม TLO-04

ส่งต่อเข้าสู่ขั้นตอนอนุญาติให้ใช้สิทธิ


กรอกแบบฟอร์ม TLO-05