ผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการ

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวบรวมผลงานทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยที่พร้อมถ่ายทอดไปสู่ภาคเอกชนเพื่อต่อยอดในเชิงพาณิชย์ดังต่อไปนี้

สมุนไพร/กัญชา/กัญชง/กระท่อม

ยาและเครื่องสำอาง

สุขภาพและการแพทย์

อาหาร

เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ

การประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ไม้

ยาง

วิศวกรรม

เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ

เครื่องมือ เครื่องจักร

ของใช้ในบ้าน

บรรจุภัณฑ์และการพิมพ์

เครื่องประดับ

Contact ผลิตและจำหน่ายผลงานนวัตกรรม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

คุณซูกิมพลี หนิจิบุลัด (ดี)
0 7567 3579
sukimplee.ni@wu.ac.th

Scroll to Top