English EN Thai TH

  ห้อง Co-Working Space

          Walailak University  Science and Technology Park

รายละเอียดห้อง  Co-Working Space

ขนาดบรรจุ 70 ที่นั่ง และ 20 ที่นั่ง (ชั้น 1)

อุปกรณ์สื่อโสตประจำห้อง (ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย สำหรับ 70 ที่นั่ง)

  • ไมโครโฟนไร้สาย 2 ชุด 
  • ไมโครโฟนพร้อมขาตั้งโต๊ะ 1 ตัว
  • ชุดเครื่องขยายเสียง พร้อมลำโพง 1 ชุด
  • เครื่องฉายสัญญาณภาพ 1 เครื่อง
  • จอรับภาพแบบดึง 1 จอ
  • เครื่องขยายสัญญาณ 1 เครื่อง

อุปกรณ์สื่อโสตประจำห้อง (ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย สำหรับ 20 ที่นั่ง)

  • เครื่องฉายสัญญาณภาพ 1 เครื่อง

* หมายเหตุ : บริการเฉพาะพื้นที่เท่านั้น

ภาพประกอบห้อง Co-Working Space 70 ที่นั่ง

Gallery