ข่าวสาร

🏆🏆ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย“แผนงานยกระดับเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม(Technology to Industry Convergence)”🏆🏆

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการ “แผนงานยกระดับเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม(Technology to Industry Convergence)” ภายใต้การสนับสนุนงานประมาณจาก สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 ที่ผ่านมานั้น บัดนี้ฯ ทางคณะกรรมการได้สรุปผลการตัดสินข้อเสนอโครงการที่จะได้รับงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้1. การพัฒนาซอฟต์แวร์ผู้ช่วยส่วนบุคคลอัจฉริยะเพื่อการซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ ของ อ.ดร.กรัณรัตน์ ธรรมรักษ์ จากสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์2. การใช้ประโยชน์ของเสียจากอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราในการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยกระบวนการหมักร่วม ของ ผศ.วิศรุฬห์ วงบุญ จากสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์3. การศึกษาประสิทธิภาพทางคลินิกของสารสกัดใบบัวบกรูปแบบสารละลายพอลิเมอร์ฟิล์มสเปรย์ ของ รศ.ดร.สมชาย สวัสดี จากสำนักวิชาเภสัชศาสตร์4. โพรไบโอติกอัดเม็ดเสริมพืชผักสมุนไพร ของ ผศ.ดร.วิสาขะ อนันธวัช จากสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร5. พัฒนาชีวภัณฑ์โกรการ์ดโฟร์พลัสสู่มาตรฐานเชิงพาณิชย์ ของ รศ.ดร.วาริน อินทนา จากสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร6. ระบบตรวจจับแกนไม้บนภาพหน้าตัดท่อนซุงไม้ยางพาราด้วยเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมแบบลึก ของ รศ.ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี จากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ทางอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งค่ะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เว็บไซด์ https://sciencepark.wu.ac.th/tlo/…
Read more

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอบรม”กระบวนการคิดเชิงออกแบบและการเขียนโมเดลธุรกิจ เพื่อต่อยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย์ (Design Thinking and business Model Innovation)”

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอบรม”กระบวนการคิดเชิงออกแบบและการเขียนโมเดลธุรกิจ เพื่อต่อยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย์ (Design Thinking and business Model Innovation)”ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอบรม”กระบวนการคิดเชิงออกแบบและการเขียนโมเดลธุรกิจ เพื่อต่อยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย์ (Design Thinking and business Model Innovation)” จัดขึ้นในวันพุธ ที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องราชาวดี ชั้น 1 อาคารวิชาการ 7 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การจัดกิจกรรมอบรมในครั้งนี้เป็นการอบรมแบบแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม ที่ปรึกษาอาวุโส NSTDA ผู้จัดการโปรแกรมเร่งรัดพัฒนาผู้ประกอบการและSMEs ประจำ FI-Acceleration Platform อาจารย์พิเศษประจำคณะบริหารธุรกิจนานาชาติ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 นี้เท่านั้นแล้วเจอกันนะคะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณแจ๊ส แสงนภา ตันสกุล ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี…
Read more

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอบรม “ติดปีกธุรกิจพิชิตความสำเร็จ ซีซั่น 2”

🌻🦅มาแล้วววจ้าาาา มาร่วมติดปีกกับพวกเรา🌻🦅 ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอบรม “ติดปีกธุรกิจพิชิตความสำเร็จ ซีซั่น 2”ในหัวข้อ• การสร้างการจดจำให้ธุรกิจด้วยเครื่องหมายการค้า โดย คุณธิปไตย ศรีนวลขาว นักทรัพย์สินทางปัญญา จาก อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.สงขลานครินทร์• การเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดย สถาบันการเงินชั้นนำต่างๆ🎗ในวัน ศุกร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 – 16. 00 น. ณ ห้องประชุมตุมปัง อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ภายในงานมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกเพื่อลุ้นรางวัล🏆🏆เป็นคูปองในการยื่นจดเครื่องหมายการค้า มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 2 รางวัล และคูปองค่าออกแบบเครื่องหมายการค้าหรือบรรจุภัณฑ์ มูลค่า 3,500 บาท จำนวน 2 รางวัล🏆🏆 สมัครร่วมกิจกรรมได้ที่ QR Cord นี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณปอร์ กัตติกา แพรกทอง ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เว็บไซด์ https://sciencepark.wu.ac.th/tlo/…
Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับทุนเพื่อสนับสนุนงานวิจัยในโครงการ “IP Audit รอบ 2”

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับทุนเพื่อสนับสนุนงานวิจัยในโครงการ “IP Audit รอบที่2″🥇🏆🏅🎗 ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับทุนเพื่อสนับสนุนงานวิจัยในโครงการ “IP Audit รอบที่2” เป็นเงินจำนวน 50,000 บาทต่อทุน เพื่อเป็นการยกระดับและต่อยอดงานวิจัยให้สามารถนำไปใช้ในเชิงพานิชย์ได้ ครั้งต่อไปทางอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังคงมีกิจกรรมดีๆให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการของเราเรื่อยๆ อย่าลืมติดตามกันนะคะ แล้วมาลุ้นกันว่ากิจกรรมครั้งหน้าจะเป็นอะไร บางทีท่านอาจจะผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากพวกเราก็ได้ค่ะ 🏆 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เว็บไซด์ https://sciencepark.wu.ac.th/tlo/ โทรศัพท์ 075-672927, 075-673575

เปิดรับสมัครแล้วจ้า !!!! โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปี 2563

เปิดรับสมัครแล้วจ้า !!!!  โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปี 2563 ลุ้นรับคัดเลือกพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ OTOP ในเชิงลึก ซึ่งมีทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดมากกว่า 100,000 บาท !!!!!   รีบสมัครก่อนหมดสิทธิ์นะจ๊ะ รับสมัครผู้ประกอบการ OTOP เฉพาะ 3 จังหวัดเมืองรองภาคใต้ตอนบน ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่รับสมัคร จำนวน 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่         – กลุ่มอาหาร         – กลุ่มสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร สิ่งที่ท่านจะได้รับจากการเข้าร่วมอบรมคอร์สเรียนออนไลน์         – ได้รับทุนสนับสนุนต่อยอดในธุรกิจ จำนวน 2,700 บาท/ผู้ประกอบการ          (เงื่อนไข : ผู้สมัครจะต้องเข้าร่วมเรียนคอร์สออนไลน์ให้ครบตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนด และทำแบบทดสอบหลังเรียนจบ) สิ่งที่ท่านจะได้รับหลังจากการเข้าร่วมอบรม             – มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกให้พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ OTOP ในเชิงลึก              (ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์…
Read more

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ “STSP Innovation Awards 2020”

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้เปิดรับสมัครผลงานเข้าประกวดได้ในโครงการ “STSP Innovation Awards 2020” เพื่อเชิดชูเกียรติ องค์กรหรือบุคคลที่มีผลงานในการนำเอาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง องค์กรและประเทศ ในประเภทนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ โดยมีรางวัลดังต่อไปนี้ 1. รางวัลชนะเลิศ 30,000 บาท โล่รางวัล และประกาศนียบัตร2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 20,000 บาท โล่รางวัล และประกาศนียบัตร3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 10,000 บาท โล่รางวัล และประกาศนียบัตร4. รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท และประกาศนียบัตร ผู้ที่สนใจ สามารถส่งใบสมัครเข้ามาได้ที่ Kattika.pr@wu.ac.th ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ปอร์ – กัตติกา แพรกทอง โทร. 075-672927 ภายใน 2927 หรือ https://sciencepark.wu.ac.th/tlo

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดในกิจกรรมประกวด “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ”

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์หรือนักวิจัยท่านใดที่สนใจ ส่งผลงานเข้าประกวดในกิจกรรมประกวด “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ” ซึ่งถือเป็นรางวัล ทรงเกียรติสูงสุดในแวดวงนวัตกรรมของประเทศไทย เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติแก่คนไทยที่ริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานที่มีความเป็นนวัตกรรม ที่มีความโดดเด่นและเกิดคุณค่าที่ชัดเจนต่อประเทศชาติ 3 ด้าน ดังนี้1. ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม2. ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ3. ด้านสื่อและการสื่อสารโดยรางวัลชนะเลิศ จะได้รับพระบรมรูปพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย ใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 100,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 จะได้รับโล่เชิดชูเกียรติ ใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 50,000 บาทรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 จะได้รับโล่เชิดชูเกียรติ ใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 25,000 บาท อาจารย์หรือนักวิจัยท่านใดสนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ปอร์ – กัตติกา แพรกทอง โทร. 075-672927 ภายใน 2927 หรือ 089-971-7930

เปิดรับสมัครผู้ขอทุนสนับสนุนงานวิจัยในโครงการ IP Audit”(รอบที่2)

โครงการดีๆกลับบมาอีกครั้งแล้วจ้าาาาาอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนสนับสนุนงานวิจัยขึ้นในชื่อ “โครงการ IP Audit”(รอบที่2) โดยมีงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยเพื่อต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ทุนละ 50,000 บาท จำนวน 5 ทุนรับสมัครวันนี้จนถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 12.00 น. เงื่อนไขในการส่งผลงานวิจัย1. ต้องเป็นงานวิจัยที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 100%2. ระยะเวลาดำเนินงาน : เดือนพฤษภาคม 2563 – เดือนกันยายน 2563ดาวน์โหลดใบสมัครเพิ่มเติมได้ที่ https://sciencepark.wu.ac.th/tlo/funding  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ปอร์ – กัตติกา แพรกทอง โทร. 075-672927 ภายใน 2927 หรือ 089-971-7930 (โปรดส่งข้อเสนอกลับมาทางอีเมล์ Kattika.pr@wu.ac.th)

📣เปิดรับข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility วงเงินสนับสนุนสูงสุด 30,000 บาท‼️

📣เปิดรับข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility วงเงินสนับสนุนสูงสุด 30,000 บาท‼️ 📍โครงการพัฒนางานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคเอกชน (Talent mobility) ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการ Pre-talent mobility โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการเพื่อศึกษาโจทย์ความต้องการของภาคเอกชนเบื้องต้น (Preliminary study) หรือศึกษาความเป็นไปได้ของโจทย์ความต้องการของภาคเอกชนในการแก้ไขปัญหาด้านเทคโนโลยีและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต ก่อนดำเนินการงานวิจัยเต็มรูปแบบ (Talent Mobility) จำนวน 6 โครงการ โครงการละไม่เกิน 30,000 บาท (ในอัตราเหมาจ่าย 3,000 บาท/วัน/โครงการ ไม่เกินโครงการละ 10 วัน โดยจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ได้แก่ ค่าตอบแทน ค่าเดินทาง ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) กำหนดส่งข้อเสนอโครงการภายใน 15 มิถุนายน 2563💻รายละเอียดการยื่นข้อเสนอโครงการ ดังนี้1. นักวิจัยกรอกข้อมูลในฟอร์ม ข้อเสนอโครงการ Pre-talent mobility ตามเอกสารแนบ2. ส่งฟอร์มมาที่อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์🚩เงื่อนไข1. อาจารย์/นักวิจัย สามารถยื่นข้อเสนอโครงการ…
Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับทุนเพื่อสนับสนุนงานวิจัยในโครงการ “IP Audit”

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับทุนเพื่อสนับสนุนงานวิจัยในโครงการ “IP Audit”🥇🏆🏅🎗 ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับทุนเพื่อสนับสนุนงานวิจัยในโครงการ “IP Audit” เป็นเงินจำนวน 50,000 บาทต่อทุน เพื่อเป็นการยกระดับและต่อยอดงานวิจัยให้สามารถนำไปใช้ในเชิงพานิชย์ได้ ครั้งต่อไปทางอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังคงมีกิจกรรมดีๆให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการของเราเรื่อยๆ อย่าลืมติดตามกันนะคะ แล้วมาลุ้นกันว่ากิจกรรมครั้งหน้าจะเป็นอะไร บางทีท่านอาจจะผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากพวกเราก็ได้ค่ะ 🏆 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เว็บไซด์ https://sciencepark.wu.ac.th/tlo/โทรศัพท์ 075-672927, 075-673575