อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, นครศรีธรรมราช
+6675673578

ขับเคลื่อนผู้ประกอบการด้วยนวัตกรรม

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เรายินดีรับฟังความคิดเห็นของท่าน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของเราให้ดียิ่งขึ้น

Walailak Business Incubation Center

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ | WU

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ เราให้การสนับสนุนในการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่และสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรามีบริการสำหรับผู้ประกอบการตั้งแต่เริ่มต้นไอเดีย (Idea State) พัฒนาสินค้าต้นแบบ (R&D) นำสินค้าทดสอบตลาด (Market Validations) จนสามารถนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดได้จริง นอกจากนี้เรายังมีพื้นที่สำนักงาน สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สร้างเครือข่ายนักธุรกิจ และเชื่อมโยงแหล่งทุนสนับสนุนจากภาครัฐ

สมัครเข้าร่วมโครงการ

Our Team

Fontip Nuudom

Business Incubator

พัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยี, ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านอาหารและเกษตร

Sukimplee Nijibulat

Business Incubator

สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ สำหรับนักศึกษา บุคลากร นักวิจัยและศิษย์เก่า

Theetima Chuancharoen

Business Incubator

พัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยี, เชี่ยวชาญด้านการวางแผนบัญชีและการเงิน, ธุรกิจด้านอาหารและเกษตร

Sudarat Manajit

Business Incubator

พัฒนาผู้ประกอบการใหม่, งานเครือข่ายพัฒนาผู้ประกอบการภาคใต้ตอนบน, กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อม

Wanida Pornprasit

Admin

งานสนับสนุนโครงการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี โครงการบ่มเพาะวิสาหกิจ โครงการ Tech Startup

สนับสนุนโดย