21 ธันวาคม 2022

อวท. ดันนักวิจัย เพิ่มศักยภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรม
ดึงเอกชนลงทุนวิจัยเพิ่มกว่า 2.5 ล้าน บาท

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 คุณพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้เ …

อวท. ดันนักวิจัย เพิ่มศักยภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรม
ดึงเอกชนลงทุนวิจัยเพิ่มกว่า 2.5 ล้าน บาท
Read More »

อว.ส่วนหน้านครศรีธรรมราช ร่วมพิธีถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

อว.ส่วนหน้านครศรีธรรมราช ร่วมพิธีถวายพระพร สมเด็จพระเจ้ …

อว.ส่วนหน้านครศรีธรรมราช ร่วมพิธีถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา Read More »

โครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อภูมิภาค (Regional Call) ปี 2566 ภูมิภาคใต้ ในหัวข้อ “การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism)” มูลค่าสูงสุด 1,500,000 บาท

เปิดรับอาจารย์และผู้ประกอบการเข้าร่วมทุน โครงการนวัตกรร …

โครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อภูมิภาค (Regional Call) ปี 2566 ภูมิภาคใต้ ในหัวข้อ “การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism)” มูลค่าสูงสุด 1,500,000 บาท Read More »

Scroll to Top