โครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อภูมิภาค (Regional Call) ปี 2566 ภูมิภาคใต้ ในหัวข้อ “การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism)” มูลค่าสูงสุด 1,500,000 บาท

เปิดรับอาจารย์และผู้ประกอบการเข้าร่วมทุน โครงการนวัตกรร […]

โครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อภูมิภาค (Regional Call) ปี 2566 ภูมิภาคใต้ ในหัวข้อ “การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism)” มูลค่าสูงสุด 1,500,000 บาท Read More »