6. Prototype for researcher

เปิดรับข้อเสนอโครงการ แผนงานการยกระดับเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม (Technology to Industry Convergence)

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ Technology to Industry Conv …

เปิดรับข้อเสนอโครงการ แผนงานการยกระดับเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม (Technology to Industry Convergence) Read More »

ขอเรียนเชิญอาจารย์นักวิจัยเข้าร่วม “ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ”

ขอเชิญอาจารย์นักวิจัยเข้าร่วมประชุม “ประชุมแลกเปล …

ขอเรียนเชิญอาจารย์นักวิจัยเข้าร่วม “ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ” Read More »

เปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ เพื่อพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมเชิง บริษัทนีโอ แฟคทอรี่ จำกัด

เปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ เพื่อพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมเชิง …

เปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ เพื่อพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมเชิง บริษัทนีโอ แฟคทอรี่ จำกัด Read More »

เปิดรับข้อเสนอโครงการทุน แผนงานการยกระดับเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม

เปิดรับข้อเสนอโครงการ แผนงานการยกระดับเทคโนโลยีสู่ภาคอุ …

เปิดรับข้อเสนอโครงการทุน แผนงานการยกระดับเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม Read More »

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับทุนเพื่อสนับสนุนงานวิจัยในโครงการ “IP Audit 64”

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับทุนเพื่อสนับสนุนงานว …

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับทุนเพื่อสนับสนุนงานวิจัยในโครงการ “IP Audit 64” Read More »

เปิดรับข้อเสนอโครงการทุน สนับสนุนการผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ประจำปี 2564

โครงการสนับสนุนการผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพ …

เปิดรับข้อเสนอโครงการทุน สนับสนุนการผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ประจำปี 2564 Read More »

Scroll to Top