ประกาศ

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรม สร้างยอดขาย ขยายตลาด

เปิดรับสมัครผู้ประกอบ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปการเข้าร …

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรม สร้างยอดขาย ขยายตลาด Read More »

เปิดรับสมัครผู้ประกอบเข้าร่วมโครงการ“คูปองวิทย์เพื่อโอทอป”ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ปีงบประมาณ 2567

เปิดรับสมัครข้าร่วมโครงการ “คูปองวิทย์เพื่อโอทอป” ภายใต …

เปิดรับสมัครผู้ประกอบเข้าร่วมโครงการ“คูปองวิทย์เพื่อโอทอป”ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ปีงบประมาณ 2567 Read More »

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรม การถ่ายทอดความรู้เรื่องการทำกิมจิ และอาหารที่ปรุงจากกิมจิ

เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรม การทำกิมจิและอาหารที่ปรุงจากกิ …

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรม การถ่ายทอดความรู้เรื่องการทำกิมจิ และอาหารที่ปรุงจากกิมจิ Read More »

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมกับภาคเอกชน Co-Research ประจำปีงบประมาณ 2567

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมกับภาคเอกชน Co-Research ป …

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมกับภาคเอกชน Co-Research ประจำปีงบประมาณ 2567 Read More »

เปิดรับข้อเสนอโครงการ แผนงานการยกระดับเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม (Technology to Industry Convergence) 2567

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ Technology to Industry Conv …

เปิดรับข้อเสนอโครงการ แผนงานการยกระดับเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม (Technology to Industry Convergence) 2567 Read More »

เปิดรับสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ IRD Cap Building : Industrial Research and Development Capacity Building

เปิดรับสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ IRD Cap Building : …

เปิดรับสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ IRD Cap Building : Industrial Research and Development Capacity Building Read More »

Scroll to Top