ประกาศ

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ (New Regional Startups) เพื่อรับทุนเริ่มต้นธุรกิจ ทีมละ 50,000 บาท

เปิดรับสมัครนักศึกษา ผู้ประกอบการ และนักวิจัย New Regio …

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ (New Regional Startups) เพื่อรับทุนเริ่มต้นธุรกิจ ทีมละ 50,000 บาท Read More »

ขอเชิญเข้าร่วม สัมนาเชิงวิชาการหัวข้อ “การผลิตน้ำมันปาล์มคุณภาพสูงและการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม “

เชิญชวนผู้ประกอบการและบุคคลที่สนใจเข้าร่วมสัมนาเชิงวิชา …

ขอเชิญเข้าร่วม สัมนาเชิงวิชาการหัวข้อ “การผลิตน้ำมันปาล์มคุณภาพสูงและการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม “ Read More »

ขอเชิญเข้าร่วม เสวนาหัวข้อ “ทิศทางปาล์มไทย ปาล์มโลกและแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มปาล์มน้ำมันของไทยขอเชิญเข้าร่วม เสวนา”

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการและบุคคลที่สนใจ ทิศทางปาล์มไทย …

ขอเชิญเข้าร่วม เสวนาหัวข้อ “ทิศทางปาล์มไทย ปาล์มโลกและแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มปาล์มน้ำมันของไทยขอเชิญเข้าร่วม เสวนา” Read More »

ประกาศรับสมัครพนักงานวิสาหกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหางานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงิน สังกัดฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เปิดรับสมัครพนักงานวิสาหกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหางานท …

ประกาศรับสมัครพนักงานวิสาหกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหางานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงิน สังกัดฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Read More »

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม WEDA Boot Camp 2023 #3 “Lean canvas ทางลัดร่างโมเดลธุรกิจง่ายๆ”

เปิดรับสมัครนักวิจัย WEDA Boot Camp 2023 #3 Lean canvas …

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม WEDA Boot Camp 2023 #3 “Lean canvas ทางลัดร่างโมเดลธุรกิจง่ายๆ” Read More »

รับสมัครทุนพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยร่วมกับภาคเอกชน

เปิดรับสมัครนักวิจัย ทุนพัฒนาความร่วมมือ ด้านการวิจัยร่ …

รับสมัครทุนพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยร่วมกับภาคเอกชน Read More »

Scroll to Top