ประกาศ

ขอเชิญชวนร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอเชิญชวนร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ อุทยานวิทย […]

ขอเชิญชวนร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Read More »

เปิดรับหัวข้อโครงการวิจัย เพื่อเสนอต่อภาคเอกชน งบประมาณปี 2568

เปิดรับหัวข้อโครงการวิจัย เพื่อเสนอต่อภาคเอกชน งบประมาณ

เปิดรับหัวข้อโครงการวิจัย เพื่อเสนอต่อภาคเอกชน งบประมาณปี 2568 Read More »

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในพื้นที่ภาคใต้ รุ่นที่ 5 (New Regional Startups) เพื่อรับทุนเริ่มต้นธุรกิจ ทีมละ 50,000 บาทเปิดรับสมัคร

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในพ

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในพื้นที่ภาคใต้ รุ่นที่ 5 (New Regional Startups) เพื่อรับทุนเริ่มต้นธุรกิจ ทีมละ 50,000 บาทเปิดรับสมัคร Read More »

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Experiential Learning Program to Accelerate University Student Entrepreneurs Through Collaboration between Regional Science Parks and Global Partners : ELP

เปิดรับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ World Class Opportunity

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Experiential Learning Program to Accelerate University Student Entrepreneurs Through Collaboration between Regional Science Parks and Global Partners : ELP Read More »

รับสมัครเข้าร่วมงาน Walailak Investor Day 2024 มหกรรมแสดงงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ

เปิดรับสมัครนักวิจัยและผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน Walailak

รับสมัครเข้าร่วมงาน Walailak Investor Day 2024 มหกรรมแสดงงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ Read More »

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม สัมมนาวิชาการ เรื่อง การใช้ประโยชน์จากของเหลือปาล์มน้ำมันและของเหลือทางการเกษตร

เปิดรับสมัครผู้ประกอบ และผู้สนใจทั่วไปการเข้าร่วมอบรม ก

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม สัมมนาวิชาการ เรื่อง การใช้ประโยชน์จากของเหลือปาล์มน้ำมันและของเหลือทางการเกษตร Read More »

เปิดรับสมัครโครงการ Startup Thailand League 2024 ได้รับทุนพัฒนาต่อยอดไอเดียต้นแบบ 25,000 บาท

เปิดรับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Startup Thailand League

เปิดรับสมัครโครงการ Startup Thailand League 2024 ได้รับทุนพัฒนาต่อยอดไอเดียต้นแบบ 25,000 บาท Read More »

เปิดรับสมัครโครงการ จุดไฟแห่งความคิด X สู่โลกที่ยั่งยืน (GSB Micropreneur Academy 2024) 200,000 บาท

เปิดรับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ GSB Micropreneur Academy

เปิดรับสมัครโครงการ จุดไฟแห่งความคิด X สู่โลกที่ยั่งยืน (GSB Micropreneur Academy 2024) 200,000 บาท Read More »

เลื่อนประกาศผลการคัดเลือกโครงการ Tech Transfer to Community ปีงบประมาณ 2567 (เป็นเดือนกุมภาพันธ์ 2567)

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ Technology Transfer to Comm

เลื่อนประกาศผลการคัดเลือกโครงการ Tech Transfer to Community ปีงบประมาณ 2567 (เป็นเดือนกุมภาพันธ์ 2567) Read More »

Scroll to Top