ผู้ประกอบการ / ทุนสนับสนุน WIC

เลื่อนประกาศผลการคัดเลือกโครงการ Tech Transfer to Community ปีงบประมาณ 2567 (เป็นเดือนกุมภาพันธ์ 2567)

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ Technology Transfer to Comm […]

เลื่อนประกาศผลการคัดเลือกโครงการ Tech Transfer to Community ปีงบประมาณ 2567 (เป็นเดือนกุมภาพันธ์ 2567) Read More »

เปิดรับสมัครผู้ประกอบเข้าร่วมโครงการ“คูปองวิทย์เพื่อโอทอป”ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ปีงบประมาณ 2567

เปิดรับสมัครข้าร่วมโครงการ “คูปองวิทย์เพื่อโอทอป” ภายใต

เปิดรับสมัครผู้ประกอบเข้าร่วมโครงการ“คูปองวิทย์เพื่อโอทอป”ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ปีงบประมาณ 2567 Read More »

เปิดรับสมัคร คูปองวิทย์เพื่อโอทอป” ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ปีงบประมาณ 2566  

เปิดรับสมัครข้าร่วมโครงการ “คูปองวิทย์เพื่อโอทอป” ภายใต

เปิดรับสมัคร คูปองวิทย์เพื่อโอทอป” ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ปีงบประมาณ 2566   Read More »

เปิดรับสมัคร “ผู้ประกอบการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (TBI)” ประจำปี 2565

เปิดรับสมัครบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลในโครงการ ผู้ประกอบ

เปิดรับสมัคร “ผู้ประกอบการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (TBI)” ประจำปี 2565 Read More »

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการรุ่นใหม่เข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี​ ( STI) ประจำปีงบประมาณ 2565

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการรุ่นใหม่เข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี​ ( STI) ประจำปีงบประมาณ 2565 Read More »

Scroll to Top