ข่าวสาร

ผู้บริหาร อุทยานวิทย์ฯ ม.วลัยลักษณ์ ประชุมยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจท้องถิ่นในภูมิภาคด้วยองค์ความรู้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม ประจำปี 2563-2565

วันที่ 4-5 กันยายน 2566 เวลา 09.00-18.30 น. ณ โรงแรมเบส …

ผู้บริหาร อุทยานวิทย์ฯ ม.วลัยลักษณ์ ประชุมยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจท้องถิ่นในภูมิภาคด้วยองค์ความรู้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม ประจำปี 2563-2565 Read More »

อว.ส่วนหน้า จ.นครศรีฯ เข้ารับประกาศเกียรติคุณ ขับเคลื่อน-พัฒนาศักยภาพจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เมื่อวันที่ 14-15 สิงหาคม 2566 ผศ.ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง อว …

อว.ส่วนหน้า จ.นครศรีฯ เข้ารับประกาศเกียรติคุณ ขับเคลื่อน-พัฒนาศักยภาพจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม Read More »

อุทยานวิทย์ฯ จัดสัมนาพิเศษ “การผลิตน้ำมันปาล์มแดงพรีเมี่ยมโดยเทคโนโลยีไมโครเวฟ

ผศ.ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ จาก #ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลา …

อุทยานวิทย์ฯ จัดสัมนาพิเศษ “การผลิตน้ำมันปาล์มแดงพรีเมี่ยมโดยเทคโนโลยีไมโครเวฟ Read More »

อว.ส่วนหน้า จ.นครศรีฯ พบ รองผู้ว่าฯ นครศรีฯหารือขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี 2568-2570

เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2566 ผศ.ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง ในนาม อว. …

อว.ส่วนหน้า จ.นครศรีฯ พบ รองผู้ว่าฯ นครศรีฯหารือขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี 2568-2570 Read More »

ม.วลัยลักษณ์ แม่ข่าย UBI ร่วมกับ 5 มหาลัยฯ เครือข่ายภาคใต้ตอนบนจัดคัดเลือกผู้ประกอบการรายใหม่และติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยบ่มเพาะฯ ในรอบ 6 เดือน

เมื่อวันที่ 7-8 สิงหาคม 2566 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบ …

ม.วลัยลักษณ์ แม่ข่าย UBI ร่วมกับ 5 มหาลัยฯ เครือข่ายภาคใต้ตอนบนจัดคัดเลือกผู้ประกอบการรายใหม่และติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยบ่มเพาะฯ ในรอบ 6 เดือน Read More »

อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ม.วลัยลักษณ์ รับมอบสัญลักษณ์ TED Fellow ประจำปี 2566

ผศ.ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง รักษาการแทนผู้อำนวยการอุทยานวิทยา …

อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ม.วลัยลักษณ์ รับมอบสัญลักษณ์ TED Fellow ประจำปี 2566 Read More »

ศูนย์วิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เยือน อวท. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การจัดการระบบนิเวศทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม”

ศูนย์วิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิท …

ศูนย์วิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เยือน อวท. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การจัดการระบบนิเวศทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม” Read More »

เครือข่ายอุทยานวิทย์ฯ ภาคใต้ จัดโครงการ Train The Trainer ติวเข้มอาจารย์ นักวิจัย พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการ

อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ม.วลัยลักษณ์ พร้อมอาจารย์และนักวิจัย …

เครือข่ายอุทยานวิทย์ฯ ภาคใต้ จัดโครงการ Train The Trainer ติวเข้มอาจารย์ นักวิจัย พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการ Read More »

Scroll to Top