ข่าวสาร

อุทยานวิทย์ฯ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมหารือ กระทรวงอุตสาหกรรม พลิกโฉมอุตสาหกรรม สร้างนวัตกรรมใหม่ต่อยอดธุรกิจ ร่วมกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในภาคใต้

วันที่ : 17 มกราคม 2567สถานที่ : ณ ห้องประชุมสำนักงานอุ […]

อุทยานวิทย์ฯ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมหารือ กระทรวงอุตสาหกรรม พลิกโฉมอุตสาหกรรม สร้างนวัตกรรมใหม่ต่อยอดธุรกิจ ร่วมกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในภาคใต้ Read More »

กระทรวง อว. เตรียมยกระดับ อวท. เป็นอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคใต้ตอนบน

วันที่ : 6 มกราคม 2567สถานที่ : อุทยานวิทยาศาสตร์และเทค

กระทรวง อว. เตรียมยกระดับ อวท. เป็นอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคใต้ตอนบน Read More »

5 มหาวิทยาลัยเครือข่ายภาคใต้ตอนบนติดตามความก้าวหน้า 26 สถานประกอบการ

วันที่ :25-26 ธันวาคม 2566สถานที่ : ณ ห้องเฟื่องฟ้า ชั้

5 มหาวิทยาลัยเครือข่ายภาคใต้ตอนบนติดตามความก้าวหน้า 26 สถานประกอบการ Read More »

อุทยานวิทย์ฯ ม.วลัยลักษณ์ วางแผนกลยุทธขับเคลื่อน USSP เตรียมตัวสู่การก้าวเป็นอุทยานวิทย์ฯ ภาคใต้ตอนบน

วันที่ : 20-21 ธันวาคม 2566สถานที่ : ณ โรงแรมเรือรัษฎา

อุทยานวิทย์ฯ ม.วลัยลักษณ์ วางแผนกลยุทธขับเคลื่อน USSP เตรียมตัวสู่การก้าวเป็นอุทยานวิทย์ฯ ภาคใต้ตอนบน Read More »

อุทยานวิทย์ฯ ม.วลัยลักษณ์ เครือข่ายภาคใต้ตอนบน พัฒนาศักยภาพการบ่มเพาะ ผปก. เตรียมความพร้อมสู่การเป็น USSP

วันที่ : 12-14 ธันวาคม 2566สถานที่ : ณ โรงแรมมิราเคิลแก

อุทยานวิทย์ฯ ม.วลัยลักษณ์ เครือข่ายภาคใต้ตอนบน พัฒนาศักยภาพการบ่มเพาะ ผปก. เตรียมความพร้อมสู่การเป็น USSP Read More »

“ผู้บริหาร อวท. ม.วลัยลักษณ์” ร่วมกับเครือข่ายภาคใต้ ร่วมติดตาม รมว. กระทรวง อว. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคเหนือ

วันที่ : 11 ธันวาคม 2566สถานที่ : อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิ

“ผู้บริหาร อวท. ม.วลัยลักษณ์” ร่วมกับเครือข่ายภาคใต้ ร่วมติดตาม รมว. กระทรวง อว. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคเหนือ Read More »

อุทยานวิทย์ฯ ม.วลัยลักษณ์ ชวนนักวิจัย พัฒนาการสร้างกลยุทธิ์ ด้านการวิจัยและพัฒนาสำหรับสถานประกอบการ

วันที่ : 14-15 ธันวาคม 2566สถานที่ : อาคารอำนวยการอุทยา

อุทยานวิทย์ฯ ม.วลัยลักษณ์ ชวนนักวิจัย พัฒนาการสร้างกลยุทธิ์ ด้านการวิจัยและพัฒนาสำหรับสถานประกอบการ Read More »

Scroll to Top