รางวัลชนะเลิศ Startup Thailand League 2022 ในระดับภูมิภาค (ภาคใต้) ทีม Tricho-Orga-Soil สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

AWARDS & ACHIEVEMENTS

Students Awards

รางวัลชนะเลิศ Startup Thailand League 2022 ในระดับภูมิภาค (ภาคใต้)

รางวัลชนะเลิศ Startup Thailand League 2022

รางวัลชนะเลิศ Startup Thailand League 2022 ในระดับภูมิภาค (ภาคใต้)
ทีม Tricho-Orga-Soil สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

“Tricho-Orga-Soil” ดินปลูกมหัศจรรย์สร้างภูมิคุ้มกันพืช เป็นนวัตกรรมดินปลูกและรองก้นหลุมที่มีผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง เป็นการผสมขององค์ประกอบที่สำคัญในดินปลูกระหว่าง 1. วัสดุปลูกพืช (ดินปลูก) ที่มาจากหน้าดินขุยไผ่ที่มีความร่วนซุยกับปุ๋ยหมักใบจามจุรี ในอัตราส่วนที่ทำให้มีธาตุอาหาร N P K เหมาะสม 2. ธาตุอาหารรองที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโต (แคลเซียมและแมกนีเซียม) เสริมความแข็งแรงของผนังเซลล์พืช และ เพิ่มศักยภาพกลไกของเซลล์พืชในการต่อสู้กับศัตรูพืช 3. เชื้อราปฏิปักษ์ T. asperellum NST-009 ที่มีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมโรคพืช และ 4. สารเสริมความแข็งแรงของเชื้อรา ความแข็งแรงของต้นพืชและสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันในต้นพืชได้ เพื่อสร้างต้นกล้าพืชที่มีความสมบูรณ์แบบนั่นคือ “เจริญเติบโตดี แข็งแรงปรับตัวในสภาพแวดล้อมช่วงเริ่มปลูกได้ดี ปลอดโรค และมีภูมิคุ้มกันโรค” จะทำให้ผลตอบแทนที่ได้รับจากการนำต้นกล้านี้ไปปลูก มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจสูงและประหยัดต้นทุนในการจัดการดูแลต้นพืชในระยะแปลงต่อไป ดังนั้นจึงสร้างนวัตกรรมดินปลูกนี้ขึ้นมาด้วยการศึกษาและพัฒนาการผสมปัจจัยต่าง ๆ

รางวัลชนะเลิศ Startup Thailand League 2022

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีม Dermacia สำนักวิชาแพทยศาสตร์

Dermacia เป็นแพลตฟอร์มให้บริการในด้านการตรวจสอบสุขภาพผิวหน้า ผ่านการใช้ชุดทดสอบชนิด adhesive patch ที่สามารถเก็บตัวอย่าง DNA และ Microbiome ที่อยู่บนผิวหน้า โดยเก็บตัวอย่างในบริเวณ T-zone และ U-zone ซึ่งครอบคลุมทุกพื้นที่ผิว เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ข้อมูลมาก

รางวัลชนะเลิศ Startup Thailand League 2022

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทีม IVYBIKE สำนักวิชาการจัดการและสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

IVY BIKE เป็นแอพพลิเคชันเช่ารถจักรยานยนต์ที่มีระบบการจัดการที่ดี และนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสร้างความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งาน เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยวและสถานบริการเช่ารถ ไม่ว่าจะเป็น การเป็นตัวกลางที่ใช้งานง่าย นำระบบไอทีเข้ามาช่วยในขั้นตอนการดำเนินเอกสาร มีความน่าเชื่อถือ และมีการจัดการระบบหน้าร้านและหลังบ้านที่ดี เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต

รางวัลชนะเลิศ Startup Thailand League 2022

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีม Dermacia สำนักวิชาแพทยศาสตร์

Dermacia เป็นแพลตฟอร์มให้บริการในด้านการตรวจสอบสุขภาพผิวหน้า ผ่านการใช้ชุดทดสอบชนิด adhesive patch ที่สามารถเก็บตัวอย่าง DNA และ Microbiome ที่อยู่บนผิวหน้า โดยเก็บตัวอย่างในบริเวณ T-zone และ U-zone ซึ่งครอบคลุมทุกพื้นที่ผิว เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ข้อมูลมาก

รางวัลชนะเลิศ Startup Thailand League 2022

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทีม IVYBIKE สำนักวิชาการจัดการและสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

IVY BIKE เป็นแอพพลิเคชันเช่ารถจักรยานยนต์ที่มีระบบการจัดการที่ดี และนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสร้างความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งาน เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยวและสถานบริการเช่ารถ ไม่ว่าจะเป็น การเป็นตัวกลางที่ใช้งานง่าย นำระบบไอทีเข้ามาช่วยในขั้นตอนการดำเนินเอกสาร มีความน่าเชื่อถือ และมีการจัดการระบบหน้าร้านและหลังบ้านที่ดี เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต

รางวัลชนะเลิศ Startup Thailand League 2022

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีม Dermacia สำนักวิชาแพทยศาสตร์

Dermacia เป็นแพลตฟอร์มให้บริการในด้านการตรวจสอบสุขภาพผิวหน้า ผ่านการใช้ชุดทดสอบชนิด adhesive patch ที่สามารถเก็บตัวอย่าง DNA และ Microbiome ที่อยู่บนผิวหน้า โดยเก็บตัวอย่างในบริเวณ T-zone และ U-zone ซึ่งครอบคลุมทุกพื้นที่ผิว เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ข้อมูลมาก

รางวัลชนะเลิศ Startup Thailand League 2022

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทีม IVYBIKE สำนักวิชาการจัดการและสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

IVY BIKE เป็นแอพพลิเคชันเช่ารถจักรยานยนต์ที่มีระบบการจัดการที่ดี และนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสร้างความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งาน เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยวและสถานบริการเช่ารถ ไม่ว่าจะเป็น การเป็นตัวกลางที่ใช้งานง่าย นำระบบไอทีเข้ามาช่วยในขั้นตอนการดำเนินเอกสาร มีความน่าเชื่อถือ และมีการจัดการระบบหน้าร้านและหลังบ้านที่ดี เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต

รางวัลชนะเลิศ Startup Thailand League 2022

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีม Dermacia สำนักวิชาแพทยศาสตร์

Dermacia เป็นแพลตฟอร์มให้บริการในด้านการตรวจสอบสุขภาพผิวหน้า ผ่านการใช้ชุดทดสอบชนิด adhesive patch ที่สามารถเก็บตัวอย่าง DNA และ Microbiome ที่อยู่บนผิวหน้า โดยเก็บตัวอย่างในบริเวณ T-zone และ U-zone ซึ่งครอบคลุมทุกพื้นที่ผิว เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ข้อมูลมาก

รางวัลชนะเลิศ Startup Thailand League 2022

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทีม IVYBIKE สำนักวิชาการจัดการและสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

IVY BIKE เป็นแอพพลิเคชันเช่ารถจักรยานยนต์ที่มีระบบการจัดการที่ดี และนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสร้างความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งาน เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยวและสถานบริการเช่ารถ ไม่ว่าจะเป็น การเป็นตัวกลางที่ใช้งานง่าย นำระบบไอทีเข้ามาช่วยในขั้นตอนการดำเนินเอกสาร มีความน่าเชื่อถือ และมีการจัดการระบบหน้าร้านและหลังบ้านที่ดี เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต

Scroll to Top