ติดต่อเรา

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

222 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

เบอร์โทร : 0-7567-3574

อีเมล : wustp@wu.ac.th